Muistiluotsi asiantuntija- ja tukikeskusverkosto on osa Muistiliiton toimintakokonaisuutta. Tukikeskuksilla on merkittävä rooli muistisairauksiin liittyvän osaamisen kehittämisessä ja alueellisen asiantuntemuksen turvaamisessa. Muistiluotseissa vahvistetaan myös muistisairauksiin liittyvää vapaaehtoista- ja vertaistoimintaa.

Valtakunnallinen Muistiluotsiverkosto koostuu 17 maakunnallisesta keskuksesta, joissa kehitetään aktiivisesti muistihäiriöisten ja heidän läheistensä arkeen liittyvää toimintaa, ennaltaehkäisevää työtä unohtamatta. Valtakunnallista verkostoa ja alueellisia keskuksia rahoittaa RAY. Etelä-Savon Muistiluotsin toiminnasta vastaa Mikkelin seudun Muisti ry.

Etelä-Savon Muistiluotsi on sitoutunut valtakunnallisen verkoston laatulupaukseen. Muistiliiton koordinaatio vastaa seurannasta ja luo toiminnanohjauksen ja arvioinnin työvälineitä.

Varaukset ja lisätiedot:

Eeva Liisa Salminen
muistiasiantuntija, muistikoordinaattori
p. 050 593 2353
eevaliisa.salminen@esmuistiluotsi.fi
www.mikkelinseudunmuisti.fi
www.muistiliitto.fi

Muistiluotsi logo