Yleiset varausehtomme

Yleiset varaus- ja peruutusehdot ja järjestyssäännöt Primehotels Oy:n 1801261-6 ja Hotelli Linnanpuisto Oy:n 2181931-4 (myöhemmin Primehotels) hotelleissa.

Soveltamisala ja erityisehdot
Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden tekemiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan tuotteen ehdoissa muuta mainita. Näitä ehtoja sovelletaan myös sellaisiin majoitusvarauksiin, jotka tehdään Primehotelsin internetsivujen kautta. Nämä ehdot eivät koske yksittäisten henkilöiden tekemiä varauksia, mikäli varaus tehdään ryhmälle, jonka koko on yli 10 huonevuorokautta.

Varaus ja vahvistus
Varauksen yhteydessä tulee mainita nimi, asuinosoite, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa. Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja kun siitä on saatu varaus-vahvistus tai vahvistusnumeron. Hotelli voi asettaa varauksen ehdoksi erilaisia sääntöjä, varausmaksun suoritta-misen tai varauksen vahvistamisen ennakkomaksulla sitovuuden edellytykseksi.

Hotelliin saapuminen ja lähteminen
Huone on käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Hotellilla voi olla tästä myös poikkeavia tulo- ja lähtöaikoja. Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja huonetta pidetään varattuna sinulle klo 18.00 saakka varauk-seen merkittynä saapumispäivänä.
Jos saavutaan tätä myöhemmin, on myöhäinen tuloaika vahvistettava ennakkomaksulla tai muulla sovitulla tavalla. Muussa tapauksessa hotelli voi myydä huoneen edelleen. Jos hotelliin saavutaan sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia hankittava lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone.

Varaustakuu
Varauksen voi varmistaa joko osittaisella tai täysimääräisellä ennakkomaksulla. Ennakkomaksusta ja sen maksuaikataulusta sovitaan aina tilaajan kanssa etukäteen. Tällöin hotelli pitää huonetta varattuna klo 18.00 jälkeen, ilman että myöhäisestä saapumisesta tarvitsee erikseen ilmoittaa.

Peruutus ja saapumatta jättäminen
Jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä tai valitsemaasi hintaan tai varausajankohtaan ei liity muita ehtoja, kuluton peruutus on tehtävä viimeistään tulopäivänä klo 18.00 mennessä.
Mikäli varaus jää käyttämättä, on hotellilla oikeus veloittaa korvauksena yhden vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät, vahvistetut lisäpalvelut.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa
Jos varauksen lähtöpäivä aikaistuu, on muuttuneesta päivästä ilmoitettava hotellille viimeistään klo 18.00 lähtö-päivää edeltävänä päivänä. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi aiheuttaa muutoksen majoitusviipymän kokonaishintaan.

Maksut
Kaikki hotellit hyväksyvät tavallisimmat, kansainväliset maksukortit. Hotelli ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja tai shekkejä, jos hotelli itse ei ole tarjoutunut niin tekemään. Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on hotellihuone maksettava käteisellä tai maksukortilla hotelliin saavuttaessa. Ennakkomaksuna voidaan veloittaa hotellin määrittämä varausmaksu, joka vähennetään lopullisesta laskusta. Hotellilla on oikeus asiakkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä periä vakuus lisäpalveluiden käyttämisestä.

Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä
Hotellissa noudatamme hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos sääntöjä rikotaan, voidaan asiakas poistaa hotellista välittömästi. Tässä tapauksessa ennakkoon tilatut ja vahvistetut palvelut on maksettava. Turvallisuussyistä vain hotelliin sisäänkirjautuneet henkilöt päästetään hotellihuoneisiin ja muihin varattuihin tiloihin. Huone- ja tilakohtainen maksimihenkilömäärä ei saa ylittyä.

Asiakkaan vastuu vahingosta
Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista huoneessa), jonka asiakas itse tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

Alaikäisen majoittuminen
Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäiselle huoneen varaava täysi-ikäinen henkilö on vastuussa alaikäisestä henkilöstä riippumatta siitä, majoittuuko hänen kanssaan vai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama, vapaamuotoinen lupalappu, jossa tulee ilmetä alaikäisen nimi, syntymäaika ja majoittumisajankohta. Myös huoltajan nimi ja puhelinnumero tulee olla selkeästi merkittynä.