Vastuullisuus Spahotel Casinolla 

Spahotel Casinolla on Green Key -sertifikaatti ja Sustainable Travel Finland – eli STF-merkki.

Green Key -merkin saanut majoituskohde on sitoutunut henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen. Kyseessä on kansainvälinen ympäristösertifikaatti majoitus- ja matkailualalle. Green Key -sertifioidut yritykset saavat käyttöönsä kansainvälisesti tunnetun Green Key -merkin sekä ohjelman tuen ympäristötyölleen ja siitä viestimiselle. Suomessa Green Key -merkkejä on myönnetty vuodesta 2015 alkaen ja kansainvälisesti vuodesta 1994 alkaen.

Spahotel Casinon vastuullisuussuunnitelma

Taloudellinen kestävyys ja yhteiskuntavastuu

Kohteemme on sitoutunut kehittämään ja käyttämään taloudellisia voimavaroja tavalla, joka edistää kestävyyttä sekä sosiaalisesta että ympäristön näkökulmasta. Vastuullisella toiminnalla varmistamme matkailualan ja liiketoimintamme jatkuvuuden kannattavana myös tulevaisuudessa.

Teemme hankintoja ja investointeja, jotka eivät ole haitaksi luonnon monimuotoisuudelle, vaan päinvastoin voivat edistää sitä. Yrityksemme sekä alihankkijamme noudattavat työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Käytämme ainoastaan luotettuja, vakituisia tavarantoimittajia, emmekä tue harmaata taloutta. Tiedotamme myös yhteistyökumppaneillemme vastuullisuudestamme. Suosimme luomu- ja lähituotteita, sekä kotimaisia raaka-aineita.

Jokaisella työntekijällä on yhtiömme puolesta työ- ja vapaa-ajan vakuutus. Torjumme toimillamme kaikenlaista häirintää ja hyväksikäyttöä. Ongelmatilanteissa auttavat jokaisen työntekijän saavutettavissa oleva henkilöstöpäällikkö sekä esihenkilöt. Ennakoimme turvallisuusriskejä mm. valvontakameroilla, turvakävelyillä ja ympärivuorokautisella vartijapäivystyksellä, sekä lain vaatimien matkustajailmoituksien täytättämisellä.

Sosiokulttuurinen kestävyys

Olemme sitoutuneet kasvattamaan henkilöstömme ja asiakkaittemme ympäristötietoisuutta ohjeistuksilla ja koulutuksilla. Jokainen työntekijä saa koulutuksen ympäristöystävällisestä työskentelytavasta työsuhteen alussa. Asiakkaita neuvomme vastuulliseen matkailuun mm. huoneista löytyvin ohjeistuksin.

Palkkaamme tasapuolisesti vähemmistöjen edustajia ja naisia kaikkiin, myös johtotehtäviin. Palkkauskriteerimme perustuvat pätevyyteen ja soveltuvuuteen.

Kohtelemme jokaista työntekijää ja kohtaamaamme asiakasta yhdenvertaisesti. Emme syrji ketään etnisen taustan, sukupuolen, vamman, seksuaalisen suuntautumisen tai muun ulkoisen tai sisäisen tekijän takia. Pyrimme kehittämään tilojamme esteettömämmiksi, muun muassa liikunta- ja aistirajoitteisille. Lue esteettömyystämme tästä.

Kohteemme on sitoutunut edistämään ja ylläpitämään paikalliskulttuuria. Ostamme tuotteita ja palveluita paikallisilta sekä lähikuntien yrityksiltä. Myymme Suomen luonnonsuojeluliiton ja paikallisten pienyrittäjien kestävästi valmistettuja tuotteita. Meille on tärkeää, että käyttämämme palvelut ovat läheltä ja ekologisesti tuotettuja. Otamme huomioon ympäröivän luonnon kaiken toimintamme suunnittelussa.

Ekologinen kestävyys

Mittaamme hiilijalanjälkemme ja tavoittelemme toimillamme sen pienentämistä. Haluamme, että toimintamme hillitsee ilmastonmuutosta, ja kulutustietojen kerääminen auttaa seuraamaan kehitystämme.

Vedenkulutusta vähentämällä minimoimme hotellitoiminnan ympäristörasitusta. Vettä kuluu eniten hotellihuoneiden kylpyhuoneissa ja vessoissa, kylpylässä, ravintolan keittiössä, siivouksessa sekä pihan kunnossapidossa. Huoltoyhtiö tarkistaa säännöllisesti, ettei vuotoja ole.  Meillä on käytössä sähköinen huoltokirja ja huoltopäivystys, joiden avulla jokainen voi ilmoittaa havaitsemansa vuodon. Mittaamme veden kulutusta ja keksimme jatkuvasti uusia ratkaisuja sen pienentämiseksi.

Käytämme jokapäiväisessä siivouksessa ympäristömerkittyjä pesuaineita ja siivoustekstiilejä. Siivousyhtiöllämme ja työntekijöillä on työohjeet koskien kemikaalien turvallista ja oikeaoppista käyttöä.

Kertakäyttöastioita käytetään vain poikkeustapauksissa, kuten turvallisuuden takia allasosastolla ja take away -myynnissä.

Luotettava jätehuolto, jätteiden käsittely ja jokapäiväinen rutiininomainen lajittelu pienentää kaatopaikkojen kuormitusta ja mahdollistaa jätteiden uusiokäytön. Ohjeistamme henkilökuntaamme ja asiakkaitamme lajittelemaan jätteet oikeaoppisesti ja seuraamme jätemääriä säännöllisesti.

Suosimme pintojen ja kalusteiden kunnostamista, esimerkiksi ympäristöystävällisillä maaleilla, uuden hankkimisen sijaan. Kierrätykseen menevät kalusteet toimitetaan kierrätyskeskukseen huoltoyhtiömme puolesta.

Energian hankkiminen ja käyttö liittyy moniin erilaisiin hotellitoimintoihin. Vastuullisilla energiatoimilla voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käyttöön. Energiankulutuksen minimoinnissa huomio kiinnittyy moniin eri toimintoihin. Niistä tärkeimmät ovat valaistus, ilmastointi, sähkölaitteiden käyttö ja lämmitys. Tyhjillään olevien tilojen valaistus, sekä tarpeettomat sähkölaitteet sammutetaan. Neuvomme myös asiakkaitamme toimimaan samoin lähtiessään hotellihuoneista sekä kokous- ja liikuntatiloista. Ikkunoita ja ovia ei pidetä turhaan auki lämmityskautena, eikä silloin kun ilmalämpöpumppua pidetään päällä. Tarvittaessa laskemme käyttämättömien tilojen peruslämpötilaa lämmitysenergian ja -kulujen vähentämiseksi.

Ruokahävikkiä seuraamalla ja vähentämällä pienennämme ympäristörasitusta. Ruokahävikkiä vähennämme seuraavilla toimenpiteillä: Pidämme kirjaa varastojemme sisällöstä ja tuotteiden päiväyksistä säännöllisillä inventaarioilla. Tilaamme tuotteet ja laitamme ruokaa noutopöytään tarjolle asiakasmäärään suhteutettuna. Kannustamme myös asiakkaitamme vähentämään ruokahävikkiä. Jätehuoltoa hoitava yritys toimittaa meille biojätteen kilomäärät vuosittain.

Ravintolamme ei käytä uhanalaisia tai suojeltuja eläinlajeja annostensa raaka-aineena.

Kohteellamme ei ole eläimiä, emmekä tee kauppaa eläimillä, kasveilla tai historiallisia ja arkeologisia esineillä.

Kohteemme sijainti Saimaan rannalla antaa hyvät mahdollisuudet ympäristöystävällisiin aktiviteetteihin. Tarjoamme vieraillemme ja henkilökunnallemme lainaan mm. kaupunkipyöriä, kävelysauvoja ja lumikenkiä. Suosittelemme asiakkaillemme läheisiä ulkoilureittejä ja ohjeistamme oleskelemaan luonnossa sitä kunnioittaen ja suojellen. Hotellillamme ei ole omia ajoneuvoja. Kannustamme henkilökuntaamme ja asiakkaitamme käyttämään julkista liikennettä ja muita ekologisia kulkutapoja yksityisautoilun sijaan.

Lupauksemme ja tavoitteemme

Kestävään kehitykseen liittyvät lait ja määräykset asettavat pohjan toiminnallemme. Johtoryhmämme seuraa aktiivisesti, että ne toteutuvat. Tavoitteenamme on kehittyä vuosi vuodelta vastuullisemmaksi kohteeksi. Haluamme olla mukana tekemässä matkailualasta ympäristöystävällisempää. Toivomme että toimintamme inspiroi niin asiakkaita kuin henkilöstöämme toimimaan samoin.

Vastuullisuussuuunnitelma ladattavaksi.

Saimaannorppa

Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Sen suojelu on aloitettu jo vuonna 1979, minkä jälkeen norppakanta on kasvanut Saimaalla. Saimaannorppa on kuitenkin edelleen erittäin uhanalainen ja tarvitsee suojelua vielä pitkään. Lahjoita Saimaannorpan suojeluun tästä.

 

Vastuullisuutemme arviointilomake

Hotellillamme on Green Key -sertifikaatti ja Sustainable Travel Finland - eli STF-merkki. Tavoitteenamme on kehittyä vuosi vuodelta vastuullisemmaksi kohteeksi ja haluamme olla mukana tekemässä matkailualasta ympäristöystävällisempää. Toivomme että toimintamme inspiroi niin asiakkaita kuin henkilöstöämme toimimaan samoin. Otamme mielellämme vastaan palautetta - arvioi tällä lomakkeella vastuullisuuttamme.

Nimi(Pakollinen)
Vaikuttaako se, onko majoitusliike Green Key -sertifioitu, majoituspaikkasi valintaan?
Kuinka vastuullisuus näkyi hotellimme ja ravintolan yleisissä tiloissa?
Kuinka vastuullisuus näkyi hotellihuoneessa?
Kiinnititkö huomiota ruoka- ja juomalistan vastuullisuusmerkintöihin, esim. lähellä tuotettuihin ainesosiin ja luomutuotteisiin?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.